Kinder sicher und stark machen !

Kinder sicher und stark machen !

Bonn

Bonner Platz

Are you an events organizer?

Discover our solutions for pros
Mobile first ticketing
Event multiposting

In details

Practical info.

Dates

Am 15. mai 2018, am 15. juni 2018, am 15. juli 2018, am 15. august 2018, am 15. september 2018, am 15. oktober 2018, am 15. november 2018, am 15. dezember 2018, am 15. januar 2019, am 15. februar 2019, am 15. märz 2019, am 15. april 2019, am 15. mai 2019, am 15. juni 2019, am 15. juli 2019, am 15. august 2019, am 15. september 2019, am 15. oktober 2019, am 15. november 2019, am 15. dezember 2019, am 15. januar 2020, am 15. februar 2020, am 15. märz 2020, am 15. april 2020, am 15. mai 2020, am 15. juni 2020, am 15. juli 2020, am 15. august 2020, am 15. september 2020, am 15. oktober 2020, am 15. november 2020, am 15. dezember 2020, am 15. januar 2021, am 15. februar 2021, am 15. märz 2021