juridische informatie

Persoonlijke gegevens

Uw informatie is bedoeld voor Mapado. In overeenstemming met de wet nr 78-17 van 6 januari 1978 (Loi "Informatique et Liberté") verklaarde Mapado CNIL, de verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers (registratie nummer: 1686160). U beschikt over een recht op toegang, wijziging, rechtzetting en gegevens met betrekking tot u (art. 34 van de wet "en Vrijheden") te schrappen. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met: Mapado - 3 rue Chardonnet - 69004 Lyon - Frankrijk

Website Editor

Mapado - S.A.S kapitaal van 100.000 euro

Hoofdkantoor: 3 rue Chardonnet - 69004 Lyon - Frankrijk

Telefoon: 04 82 53 06 60

Electronic Mail: contact [at] mapado.com

RCS LYON 789 500 469

Publicatie Regisseur: Dhr. Jerry NIEUVIARTS

Host OVH - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk

Application version :

1.1416.0